Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

1800-0119 тусгай дугаарын "Эмчийн үзлэгийн цаг товлол"-ын дуудлагын 2023 оны сарын мэдээ

2023/01/01