Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2024.01 сар
3,042
Халдварт бус өвчин 2024.01 сар
343,149

1800-0119 тусгай дугаарын "Эмчийн үзлэгийн цаг товлол"-ын дуудлагын 2023 оны сарын мэдээ

2023/01/01