Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.03 сар
8,468
Халдварт бус өвчин 2024.03 сар
952,092

1800-0119 тусгай дугаарын "Эмчийн үзлэгийн цаг захиалга"-ын дуудлагын төвийн 3 дугаар сарын мэдээ

2023/01/01

1800-0119 тусгай дугаарын "Эмчийн үзлэгийн цаг захиалга"-ын дуудлагын төвийн 3 дугаар сарын мэдээ

Үзүүлэлт

Дуудлага

Бүртгэгдсэн нийт дуудлага

118201

Үүнээс: -Цаг захиалсан үйлчлүүлэгчийн тоо

72261

-Бусад

45940

Нэг: Тусгай мэргэжлийн төв болон төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг:

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг

6402

Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг

2267

Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв

6025

Хавдар судлалын үндэсний төв

465

Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв

50

Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв

2046

Арьсны өвчин судлалын үндэсний төв

1014

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн төв эмнэлэг

196

Дүн:

18465

Хоёр: Дүүргийн эрүүл мэндийн төв:

Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн төв

6185

Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төв

9532

Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төв

5095

Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төв

6943

Хан-Уул дүүргийн эрүүл мэндийн төв

9723

Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төв

4560

Налайх дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг

5922

Дүн:

47960

Гурав: Хөдөө орон нутаг / БОЭТ /

Архангай  Нэгдсэн эмнэлэг

0

Баянхонгор  Нэгдсэн эмнэлэг

926

Баян-өлгий  Нэгдсэн эмнэлэг

7

Булган  Нэгдсэн эмнэлэг

0

Говь-алтай нэгдсэн эмнэлэг

124

Говь-сүмбэр Нэгдсэн эмнэлэг

46

Дархан-Уул  Нэгдсэн эмнэлэг

12

Дорноговь Нэгдсэн эмнэлэг

4

Дорнод  БОЭТ

40

Дунд-говь Нэгдсэн эмнэлэг

0

Завхан Нэгдсэн эмнэлэг

279

Орхон БОЭТ

13

Өвөрхангай БОЭТ

10

Өмнөговь-БОЭТ

1394

Сэлэнгэ Нэгдсэн эмнэлэг

708

Увс Нэгдсэн эмнэлэг

0

Хөвсгөл Нэгдсэн эмнэлэг

1828

Хэнтий Нэгдсэн эмнэлэг

0

Ховд БОЭТ

207

Дорноговь Замын-Үүд сумын Нэгдсэн эмнэлэг

30

Сэлэнгэ Мандал сумын Нэгдсэн эмнэлэг

0

Дүн:

5836