Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.03 сар
8,468
Халдварт бус өвчин 2024.03 сар
952,092

1800-0119 тусгай дугаарын "Эмчийн үзлэгийн цаг захиалга"-ын дуудлагын төвийн 4 дүгээр сарын мэдээ

2023/01/01

1800-0119 тусгай дугаарын "Эмчийн үзлэгийн цаг захиалга"-ын дуудлагын төвийн 4 дүгээр сарын мэдээ

Үзүүлэлт

Дуудлага

Бүртгэгдсэн нийт дуудлага

101711

Үүнээс: -Цаг захиалсан үйлчлүүлэгчийн тоо

62087

-Бусад

39624

Нэг: Тусгай мэргэжлийн төв болон төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг:

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг

5918

Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг

1768

Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв

4872

Хавдар судлалын үндэсний төв

347

Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв

203

Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв

2147

Арьсны өвчин судлалын үндэсний төв

791

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн төв эмнэлэг

177

Дүн:

16223

Хоёр: Дүүргийн эрүүл мэндийн төв:

Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн төв

5032

Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төв

8635

Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төв

4132

Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төв

5978

Хан-Уул дүүргийн эрүүл мэндийн төв

8187

Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төв

3131

Налайх дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг

5732

Дүн:

40827

Гурав: Хөдөө орон нутаг / БОЭТ /

Архангай  Нэгдсэн эмнэлэг

0

Баянхонгор  Нэгдсэн эмнэлэг

1396

Баян-өлгий  Нэгдсэн эмнэлэг

8

Булган  Нэгдсэн эмнэлэг

0

Говь-алтай нэгдсэн эмнэлэг

219

Говь-сүмбэр Нэгдсэн эмнэлэг

51

Дархан-Уул  Нэгдсэн эмнэлэг

5

Дорноговь Нэгдсэн эмнэлэг

1

Дорнод  БОЭТ

39

Дунд-говь Нэгдсэн эмнэлэг

3

Завхан Нэгдсэн эмнэлэг

244

Орхон БОЭТ

19

Өвөрхангай БОЭТ

6

Өмнөговь-БОЭТ

1136

Сэлэнгэ Нэгдсэн эмнэлэг

476

Увс Нэгдсэн эмнэлэг

0

Хөвсгөл Нэгдсэн эмнэлэг

1137

Хэнтий Нэгдсэн эмнэлэг

0

Ховд БОЭТ

161

Дорноговь Замын-Үүд сумын Нэгдсэн эмнэлэг

41

Сэлэнгэ Мандал сумын Нэгдсэн эмнэлэг

0

Дүн:

5037