Халдварт өвчин 2022 он
325,576
Халдварт бус өвчин 2022 он
3,233,877
"1800-0119" 2023.02.02
4,042

Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтний зөвшөөрөл

Гадаад эмнэлгийн мэргэжилтний тоон үзүүлэлт

Хууль, эрх зүй

Бүрдүүлэх материал

Сайдын тушаал2021 он