Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
24,761
Халдварт бус өвчин
1,908,053

Хөгжлийн төлөвлөлт хамтын ажиллагааны алба

Ажилтны нэр

Албан тушаал

Өрөөний утас

И-мэйл хаяг

Д.Баттулга

Албаны дарга

Battulga@hdc.gov.mn

Ц.Бадамхатан

Эрүүл мэндийн тогтолцооны  судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн

Badamkhatan@hdc.gov.mn

Л.Оюунбилэг

Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний бодлогын судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн

Oyunbileg@hdc.gov.mn

Б.Доржмягмар

Эрүүл мэндийн үндэсний тооцоо санхүүжилтийн бодлогын дүн шинжилгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

70128806

Dorjmyagmar@hdc.gov.mn

Ц.Амаржаргал

Төр, хувийн хэвшлийн  түншлэл,тусгай зөвшөөрөл, хариуцсан мэргэжилтэн

Amarjargal@hdc.gov.mn

Л. Бор

Эрүүл мэндийн технологийн үнэлгээ  хариуцсан мэргэжилтэн

Bor@hdc.gov.mn

Э. Энхцэцэг

Эрүүл мэндийн үндэсний тооцооны судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн

Enkhtsetseg@hdc.gov.mn

П.Бумцэнд

Эрүүл мэндийн үндэсний тооцооны мэдээ, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн

Bumtsend@hdc.gov.mn