Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
4,227
Халдварт бус өвчин
336,036

Дуудлага зохицуулах алба

№ Өрөө

Ажилтны нэр

Албан тушаал

Өрөөний утас

И-мэйл хаяг

208

Д.Бямбасүрэн

Албаны даргаdrmbyambasuren@gmail.com

И.Ариунаа

Сүлжээ, мэдээллийн технологи хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

ariunaa@hdc.gov.mn

Т.Энх-Амгалан

Үйлчлэгч