Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.03 сар
8,468
Халдварт бус өвчин 2024.03 сар
952,092

1800-0119 тусгай дугаарын "Эмчийн үзлэгийн цаг товлол"-ын дуудлагын утасны 5-р сарын мэдээ

2023/01/01

1800-0119 тусгай дугаарын "Эмчийн үзлэгийн цаг захиалга"-ын дуудлагын төвийн 5 дугаар сарын мэдээ

Үзүүлэлт

Дуудлага

Бүртгэгдсэн нийт дуудлага

102722

Үүнээс: -Цаг захиалсан үйлчлүүлэгчийн тоо

57478

-Бусад

45244

Нэг: Тусгай мэргэжлийн төв болон төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг:

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг

2508

Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг

1168

Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв

5713

Хавдар судлалын үндэсний төв

350

Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв

171

Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв

2191

Арьсны өвчин судлалын үндэсний төв

492

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн төв эмнэлэг

256

Дүн:

12849

Хоёр: Дүүргийн эрүүл мэндийн төв:

Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн төв

5729

Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төв

9072

Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төв

3013

Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төв

5514

Хан-Уул дүүргийн эрүүл мэндийн төв

8303

Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төв

2491

Налайх дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг

5516

Дүн:

39638

Гурав: Хөдөө орон нутаг / БОЭТ /

Архангай  Нэгдсэн эмнэлэг

0

Баянхонгор  Нэгдсэн эмнэлэг

1357

Баян-өлгий  Нэгдсэн эмнэлэг

12

Булган  Нэгдсэн эмнэлэг

0

Говь-алтай нэгдсэн эмнэлэг

50

Говь-сүмбэр Нэгдсэн эмнэлэг

65

Дархан-Уул  Нэгдсэн эмнэлэг

4

Дорноговь Нэгдсэн эмнэлэг

1

Дорнод  БОЭТ

19

Дунд-говь Нэгдсэн эмнэлэг

0

Завхан Нэгдсэн эмнэлэг

208

Орхон БОЭТ

4

Өвөрхангай БОЭТ

3

Өмнөговь-БОЭТ

1409

Сэлэнгэ Нэгдсэн эмнэлэг

263

Увс Нэгдсэн эмнэлэг

0

Хөвсгөл Нэгдсэн эмнэлэг

1352

Хэнтий Нэгдсэн эмнэлэг

0

Ховд БОЭТ

101

Дорноговь Замын-Үүд сумын Нэгдсэн эмнэлэг

53

Сэлэнгэ Мандал сумын Нэгдсэн эмнэлэг

0

Дүн:

4991