Халдварт өвчин 2022 он
325,576
Халдварт бус өвчин 2022 он
3,233,877
"1800-0119" 2023.02.02
4,042

Мэдээ мэдээлэл

Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтад 3 дугаар сарын 05-нд бүртгүүлсэн эмнэлгийн мэргэжилтнүүд 4 дүгээр сарын 1 болон 2-ны өдөр дараах хуваарийн дагуу шалгалтад орно уу.

Жич: Шалгалтад ирэхдээ диплом/эх хувь/, иргэний үнэмлэх, шалгалтын хураамж төлсөн баримттай ирэх. Аль нэг нь дутуу тохиолдолд шалгалтад орох боломжгүй.

Хаяг: Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн 2 дугаар байр. Утас:93137789

2020.04.01 болон 2020.04.02 -ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын хуваарь


2020 оны 1 дүгээр улирлын мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтын хуваарь