Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Улирал тутмын “Эрүүл мэндийн статистикийн мэдээлэл”

2022/10/12

Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны А/611 тоот тушаалаар албан ёсны “Эрүүл мэндийн статистикийн мэдээлэл”-ийг улсын хэмжээнд нэгтгэн улирал бүр дараа сарын 15-ны өдрийн дотор цахим хуудсанд байршуулан мэдээлэл хэрэглэгчдэд түгээж байна. Тус эмхэтгэлээс эх, хүүхдийн эрүүл мэнд, амбулатори, стационарын тусламж үйлчилгээ, халдварт бус өвчин, халдварт өвчин, хүн амын нас баралтын мэдээллийг харах боломжтой.

Зураг. Тав хүртэлх насны хүүхдийн өвчлөлийн тэргүүлэх шалтгаан, Амьсгалын тогтолцооны өвчин 1000 хүүхдэд, /2022 оны 3-р улиралд/


Огноо

Хамрах хугацаа

Холбоос

2023 оны улирлын мэдээ

4-р улирал

Дэлгэрэнгүй харах

2023 оны улирлын мэдээ

3-р улирал

Дэлгэрэнгүй харах

2023 оны улирлын мэдээ

2-р улирал

Дэлгэрэнгүй харах

2023 оны улирлын мэдээ

1-р улирал

Дэлгэрэнгүй харах

2022 оны улирлын мэдээ

4-р улирал

Дэлгэрэнгүй харах

2022 оны улирлын мэдээ

3-р улирал

Дэлгэрэнгүй харах

2022 оны улирлын мэдээ

2-р улирал

Дэлгэрэнгүй харах

2022 оны улирлын мэдээ

1-р улирал

Дэлгэрэнгүй харах

2021 оны улирлын мэдээ

4-р улирал

Дэлгэрэнгүй харах

2021 оны улирлын мэдээ

3-р улирал

Дэлгэрэнгүй харах

2021 оны улирлын мэдээ

2-р улирал

Дэлгэрэнгүй харах

2021 оны улирлын мэдээ

1-р улирал

Дэлгэрэнгүй харах


Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
1800-0119
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад бүртгүүлэх
Бүртгүүлэх заавар