Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.03 сар
8,468
Халдварт бус өвчин 2024.03 сар
952,092

1800-0119 тусгай дугаарын "Эмчийн үзлэгийн цаг захиалга"-ын дуудлагын төвийн 2 дугаар сарын мэдээ

2023/01/01

1800-0119 тусгай дугаарын "Эмчийн үзлэгийн цаг захиалга"-ын дуудлагын төвийн 2 дугаар сарын мэдээ

Үзүүлэлт

Дуудлага

Бүртгэгдсэн нийт дуудлага

68085

Үүнээс: -Цаг захиалсан үйлчлүүлэгчийн тоо

40366

-Бусад

27719

Нэг: Тусгай мэргэжлийн төв болон төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг:

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг

3574

Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг

875

Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв

3783

Хавдар судлалын үндэсний төв

216

Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв

1188

Арьсны өвчин судлалын үндэсний төв

602

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн төв эмнэлэг

134

Дүн:

10372

Хоёр: Дүүргийн эрүүл мэндийн төв:

Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн төв

3632

Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төв

4892

Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төв

2708

Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төв

3579

Хан-Уул дүүргийн эрүүл мэндийн төв

5074

Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төв

2138

Налайх дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг

4107

Дүн:

26130

Гурав: Хөдөө орон нутаг / БОЭТ /

Архангай  Нэгдсэн эмнэлэг

0

Баянхонгор  Нэгдсэн эмнэлэг

653

Баян-өлгий  Нэгдсэн эмнэлэг

13

Булган  Нэгдсэн эмнэлэг

1

Говь-алтай нэгдсэн эмнэлэг

92

Говь-сүмбэр Нэгдсэн эмнэлэг

38

Дархан-Уул  Нэгдсэн эмнэлэг

14

Дорноговь Нэгдсэн эмнэлэг

9

Дорнод  БОЭТ

48

Дунд-говь Нэгдсэн эмнэлэг

1

Завхан Нэгдсэн эмнэлэг

152

Орхон БОЭТ

2

Өвөрхангай БОЭТ

2

Өмнөговь-БОЭТ

869

Сэлэнгэ Нэгдсэн эмнэлэг

597

Увс Нэгдсэн эмнэлэг

0

Хөвсгөл Нэгдсэн эмнэлэг

1114

Хэнтий Нэгдсэн эмнэлэг

0

Ховд БОЭТ

116

Дорноговь Замын-Үүд сумын Нэгдсэн эмнэлэг

60

Сэлэнгэ Мандал сумын Нэгдсэн эмнэлэг

0

Дүн:

3864