Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.10 сар
34,917
Халдварт бус өвчин 2023.10 сар
3,172,699

Мэргэшлийн зэрэг горилогчид тавигдах тусгай шаардлага

Мэргэшлийн зэрэг горилогчид тавигдах тусгай шаардлага

1. Нүүр ам судлал

  2. Анатомийн эмгэг судлал

  3. Арьс судлал

  4. Гэмтэл согог судлал

  5. Дотрын анагаах судлал

  6. Дүрс оношилгоо судлал

  7. Зоонозын өвчин судлал

  8. Мэдрэл судлал

  9. Мэдээгүйжүүлэг судлал

  10. Мэс засал судлал

  11. Нүд судлал

   12. Өрхийн анагаах судлал

   13. Сүрьеэ судлал

    14. Сэтгэц судлал

    15. Хавдар судлал

    16. Халдварт өвчин судлал

    17. Хүүхэд судлал

    18. Чих, хамар, хоолой судлал

    19. Эмнэл зүйн эмгэг судлал

    20. Эрчимт эмчилгээ судлал

    21. Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал

    22. Яаралтай тусламж судлал

    23. Сэргээн засал судлал

    24. Зүү эмчилгээ судлал

    25. Монголын уламжлалт анагаах ухаан судлал

    26. Нийгмийн эрүүл мэнд судлал

    27. Хүний их эмч

    28. Уламжлалт анагаах ухааны их эмч

    29. Хүний бага эмч

    30. Сувилагч

    31. Эх баригч

    32. Био-анагаах судлаач

    33. Дүрс оношилгооны техникч

     34. Лабороторийн техникч

     35. Лабороторийн техникч /Анатомийн эмгэг судлал/

      36. Шүдний техникч

      37. Эм зүйч

      38. Эм найруулагч

      39. Эрүүл мэндийн удирдлага, зохион байгуулалт

      40. Шүүх эмнэлгийн шинжээч эмч

      41. Хөдөлгөөн засал судлал