Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
33,376
Халдварт бус өвчин
2,438,343

Мэргэшлийн зэрэг горилогчид тавигдах тусгай шаардлага

Мэргэшлийн зэрэг горилогчид тавигдах тусгай шаардлага

1. Нүүр ам судлал

  2. Анатомийн эмгэг судлал

  3. Арьс судлал

  4. Гэмтэл согог судлал

  5. Дотрын анагаах судлал

  6. Дүрс оношилгоо судлал

  7. Зоонозын өвчин судлал

  8. Мэдрэл судлал

  9. Мэдээгүйжүүлэг судлал

  10. Мэс засал судлал

  11. Нүд судлал

   12. Өрхийн анагаах судлал

   13. Сүрьеэ судлал

    14. Сэтгэц судлал

    15. Хавдар судлал

    16. Халдварт өвчин судлал

    17. Хүүхэд судлал

    18. Чих, хамар, хоолой судлал

    19. Эмнэл зүйн эмгэг судлал

    20. Эрчимт эмчилгээ судлал

    21. Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал

    22. Яаралтай тусламж судлал

    23. Сэргээн засал судлал

    24. Зүү эмчилгээ судлал

    25. Монголын уламжлалт анагаах ухаан судлал

    26. Нийгмийн эрүүл мэнд судлал

    27. Хүний их эмч

    28. Уламжлалт анагаах ухааны их эмч

    29. Хүний бага эмч

    30. Сувилагч

    31. Эх баригч

    32. Био-анагаах судлаач

    33. Дүрс оношилгооны техникч

     34. Лабороторийн техникч

     35. Лабороторийн техникч /Анатомийн эмгэг судлал/

      36. Шүдний техникч

      37. Эм зүйч

      38. Эм найруулагч

      Өдөр тутмын мэдээлэл /2021.01.26/
      Шалгалтын сорилд хариулах заавар
      Цахим сургалтад хэрхэн бүртгүүлэх вэ?
      COVID-19-ийн үеийн лабораторийн шинжилгээнүүд, сорьц авах
      "ЕРӨНХИЙ МЭРГЭШИЛ СУДЛАЛ" ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ
      Бүртгүүлэх заавар
      2021.02.15-ны дотор АТГ-ын цахим системд мэдүүлгээ гаргах үүрэгтэй