Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Мэргэшлийн зэрэг горилогчид тавигдах тусгай шаардлага

Мэргэшлийн зэрэг горилогчид тавигдах Мэргэшлийн Нийгэмлэг/Холбоо/МСЗ-ийн тусгай шаардлагыг "Эрүүл мэндийн ажилтны нэгдсэн бүртгэлийн сан" программын Тусламж хэсгээс харна уу.