Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.03 сар
8,468
Халдварт бус өвчин 2024.03 сар
952,092

Хүний нөөцийн хөгжлийн алба

2020-2022 онд Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалт өгч тэнцсэн эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн тоон үзүүлэлт

Д/Д

Мэргэжлийн төрөл

2020 он

2021 он

2022 он

1

Хүний их эмч 2 жил

1326

1049

1272

2

Хүний их эмч 5 жил

354

575

586

3

Уламжлалт анагаахын их эмч

452

595

470

4

Нүүр амны их эмч

319

1031

631

5

Эм зүйч

636

448

978

6

Бага эмч

130

217

132

7

Эх баригч

215

261

173

8

Эм найруулагч

291

408

324

9

Сувилагч

1209

1365

1016

10

Сэргээн засах

59

83

60

Нийт

4992

6032

5642

2020 онд шалгалтаар 4992 эмнэлгийн мэргэжилтэн, 2021 онд 6032 эмнэлгийн мэргэжилтэн, 2022 оны 11  сарын байдлаар 5642 эмнэлгийн мэргэжилтэн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл сунгуулаад байна.


Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалт:

Мэдээ, мэдээлэл

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалт нь цахим хэлбэрээр явагдаж байгаа бөгөөд 2022 оны эхний 10 сарын байдлаар 5266 эмнэлгийн мэргэжилтэн шалгалт өгч лиценз авсан байна. Сүүлийн 3 жилийн тоон үзүүлэлтийг хархад тогтмол нэмэгдсэн харагдаж байна.

  • - 2020 онд 4992
  • - 2021 онд 5932
  • - 2022 оны эхний 10 сарын байдлаар 5266


Зөвшөөрлийн шалгалт нь сард нэг удаа явагдаж байгаа бөгөөд шалгалт өгөхийг хүссэн эмнэлгийн мэргэжилтэн www.hr.hdc.gov.mn хаягаар нэвтэрч хувийн бүртгэл үүсгэж холбогдох мэдээллийг бүрэн бөглөсөнөөр шалгалтад бүртгүүлэх, шалгалт өгөх боломжтой болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг заавар харах хэсгээс харна уу.

Холбоо барих утас: 11461529