Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 6 сар
256,887
Халдварт бус өвчин 6 сар
1,527,544

Магадлан итгэмжлэлийн алба

№ Өрөө

Ажилтны нэр

Албан тушаал

И-мэйл хаяг

105

М.Одгэрэл

Албаны дарга

odgerel.m@hdc.gov.mn

Н.Нарангэрэл

Орон нутгийн ЭМБ-ын магадлан итгэмжлэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

narangerel@hdc.gov.mn
Г.Раднаа Орон нутгийн ЭМБ-ын магадлан итгэмжлэл хариуцсан мэргэжилтэн Radnaa2004@gmail.comБ.Мөнхцэцэг


Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

104


Б.Мөнхбат


Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэл хариуцсан мэргэжилтэн

Mmmunhbat28@gmail.com

Д.ИчинхорлооЭмнэлгийн тусламж үйлчилгээний халдвар, хяналт, сэргийлэлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

С.Мөнхсүх

Аюулгүй байдал, эрсдэлийн удирдлагын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

t_tumka@yahoo.com


 


Л.Бор


Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний эмнэл зүйн удирдамж, заавар, стандартын
хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн