Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.03 сар
8,468
Халдварт бус өвчин 2024.03 сар
952,092

1800-0119 тусгай дугаарын "Эмчийн үзлэгийн цаг захиалга"-ын дуудлагын төвийн 1 дүгээр сарын мэдээ

2023/01/01

1800-0119 тусгай дугаарын "Эмчийн үзлэгийн цаг захиалга"-ын дуудлагын төвийн 1 дүгээр сарын мэдээ

Үзүүлэлт

Дуудлага

Бүртгэгдсэн нийт дуудлага

113613

Үүнээс: -Цаг захиалсан үйлчлүүлэгчийн тоо

70756

-Бусад

42857

Нэг: Тусгай мэргэжлийн төв болон төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг:

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг

6094

Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг

1408

Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв

5997

Хавдар судлалын үндэсний төв

388

Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв

1943

Арьсны өвчин судлалын үндэсний төв

1118

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн төв эмнэлэг

234

Дүн:

17812

Хоёр: Дүүргийн эрүүл мэндийн төв:

Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн төв

6306

Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төв

9962

Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төв

5273

Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төв

6569

Хан-Уул дүүргийн эрүүл мэндийн төв

8025

Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төв

4807

Налайх дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг

6499

Дүн:

47441

Гурав: Хөдөө орон нутаг / БОЭТ /

Архангай  Нэгдсэн эмнэлэг

0

Баянхонгор  Нэгдсэн эмнэлэг

95

Баян-өлгий  Нэгдсэн эмнэлэг

49

Булган  Нэгдсэн эмнэлэг

6

Говь-алтай нэгдсэн эмнэлэг

177

Говь-сүмбэр Нэгдсэн эмнэлэг

47

Дархан-Уул  Нэгдсэн эмнэлэг

1

Дорноговь Нэгдсэн эмнэлэг

16

Дорнод  БОЭТ

136

Дунд-говь Нэгдсэн эмнэлэг

3

Завхан Нэгдсэн эмнэлэг

3

Орхон БОЭТ

5

Өвөрхангай БОЭТ

8

Өмнөговь-БОЭТ

1837

Сэлэнгэ Нэгдсэн эмнэлэг

593

Увс Нэгдсэн эмнэлэг

0

Хөвсгөл Нэгдсэн эмнэлэг

1940

Хэнтий Нэгдсэн эмнэлэг

0

Ховд БОЭТ

311

Дорноговь Замын-Үүд сумын Нэгдсэн эмнэлэг

345

Сэлэнгэ Мандал сумын Нэгдсэн эмнэлэг

4

Дүн:

6133