Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Тэмдэгтийн хураамж

Татварын Ерөнхий газраас Тэмдэгтийн хураамж төлөх дансыг нэгтгэсэн тул та ТЕГ-ын https://itax.mta.mn/home сайт уруу нэвтрэн Төлбөрийн даалгавар үүсгэх хэсгээр орж асуултуудыг бөглөн ҮҮСГЭХ товчийг дарснаар гарч ирэх КОД-ыг авч аль ч банкинд очин Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст  төлөх болсныг мэдэгдье. Уг төлбөрийг ЭМХТ-ийн дансанд хийхгүй болно.


Төлбөрийн даалгавар үүсгэх хэсгийг бөглөн 13 оронтой нэхэмжлэлийн дугаараа аван аль дурын банк руу очин улсын тэмдэгтийн хураамж төлнө. Татвар төлөгчөөр бүртгүүлээгүй байна гэсэн цонх гарж ирвэл татварын сайт руу орон татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх эсвэл татварын алба, нэг цэгийн үйлчилгээ рүү очиж бүртгүүлэн дахин төлбөрийн даалгавар үүсгэн нэхэмжлэлийн дугаараа авна уу.