Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.04 сар
12,749
Халдварт бус өвчин 2024.04 сар
1,307,749

Хүний нөөцийн ил тод байдал

КОЙКА-гийн Монгол дахь Төлөөлөгчийн газраас 2024 оны Магистрын тэтгэлэгт хөтөлбөрийг зарлалаа.

Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын журам /ЭМХТ-ийн захирлын тушаал А/07, 2023.01.23/

СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР  - 2024 ОН

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН АСУУДАЛ  ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭНИЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА.  /2024.05.13/

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТАЙЛАГНАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА.  /2024.04.19/

БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА. /2024.04.19/

ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨР, ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН  ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА. /2024.04.19/

ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА, ДОТООД АУДИТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА. /2024.04.19/

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТЕХНОЛОГИЙН БҮРТГЭЛ, СУДАЛГАА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА. /2024.04.19/

СИСТЕМИЙН АДМИН АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА. /2024.04.16/

СИСТЕМ ЗОХИЦУУЛАГЧ АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА.  /2024.04.16/

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЯВЦЫН ХЯНАЛТ-ҮНЭЛГЭЭ, МЭДЭЭНИЙ САН ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА. /2024.04.16/

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ЯВЦЫН ХЯНАЛТ-ҮНЭЛГЭЭ, СУРГАЛТ  ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭНИЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА. /2024.04.16/

ЖОЛООЧ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА /2024.02.21/

СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР - 2023 ОН


ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТЕХНОЛОГИЙН БОДЛОГЫН СУДАЛГАА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА /2023.11.07/

ГАДААД ХАРИЛЦАА, ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА /2023.11.07/

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, БОДЛОГЫН СУДАЛГААНЫ АЛБАНЫ ДАРГЫН АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА /2023.11.01/

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, БОДЛОГЫН СУДАЛГААНЫ АЛБАНЫ ДАРГЫН АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА /2023.10.13/

БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА. /2023.02.28/

 ДОТООД АУДИТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА. /2023.02.28/

ДОТООД АУДИТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА. /2023.01.17/

Сургалтын зар

Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Байгууллага (КОЙКА)-гийн тэтгэлэгт хөтөлбөр зарлагдлаа.

2022 International Conference for Strengthening global health and medical cooperation.

Энэхүү бага хурал нь дэлхийн дахинаа тархсан эрүүл мэндийн хямралын эсрэг хариу арга хэмжээний талаарх дотоод, гадаадын тохиолдлуудыг хуваалцах, олон улсын хамтын ажиллагааны хэрэгцээг илрүүлэх зорилготой юм. Тус цахим хуралд оролцох 2 албан хаагч нэрсээ өгнө үү. Цахим хурал 2022 оны 12 сарын 8, 9-ний өдрүүдэд болно.

СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР-2022 ОН

СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР-2021 ОН:

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР БЭЛТГЭХ ЗААВАР

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ТАНИЛЦУУЛГА

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СТРАТЕГИ 

Ажлын байрны зарууд HR.HDC.GOV.MN програмд байршиж байгаа тул БҮРТГҮҮЛЖ ороод өөрийн зараа байршуулж, бусад зартай танилцаарай.