Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.10 сар
34,917
Халдварт бус өвчин 2023.10 сар
3,172,699

Хүний нөөцийн ил тод байдал

Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын журам /ЭМХТ-ийн захирлын тушаал А/07, 2023.01.23/

СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР-2023 ОН


ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТЕХНОЛОГИЙН БОДЛОГЫН СУДАЛГАА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА /2023.11.07/

ГАДААД ХАРИЛЦАА, ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА /2023.11.07/

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, БОДЛОГЫН СУДАЛГААНЫ АЛБАНЫ ДАРГЫН АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА /2023.11.01/

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, БОДЛОГЫН СУДАЛГААНЫ АЛБАНЫ ДАРГЫН АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА /2023.10.13/

БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА. /2023.02.28/

 ДОТООД АУДИТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА. /2023.02.28/

ДОТООД АУДИТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА. /2023.01.17/

Сургалтын зар

Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Байгууллага (КОЙКА)-гийн тэтгэлэгт хөтөлбөр зарлагдлаа.

2022 International Conference for Strengthening global health and medical cooperation.

Энэхүү бага хурал нь дэлхийн дахинаа тархсан эрүүл мэндийн хямралын эсрэг хариу арга хэмжээний талаарх дотоод, гадаадын тохиолдлуудыг хуваалцах, олон улсын хамтын ажиллагааны хэрэгцээг илрүүлэх зорилготой юм. Тус цахим хуралд оролцох 2 албан хаагч нэрсээ өгнө үү. Цахим хурал 2022 оны 12 сарын 8, 9-ний өдрүүдэд болно.

СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР-2022 ОН

СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР-2021 ОН:

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР БЭЛТГЭХ ЗААВАР

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ТАНИЛЦУУЛГА

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СТРАТЕГИ 

Ажлын байрны зарууд HR.HDC.GOV.MN програмд байршиж байгаа тул БҮРТГҮҮЛЖ ороод өөрийн зараа байршуулж, бусад зартай танилцаарай.