Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
4,227
Халдварт бус өвчин
336,036

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын асуудал

Монгол-Япон эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын албадын үйл ажиллагаатай танилцах арга хэмжээг амжилттай зохион байгууллаа

ЧАНАР ХАРИУЦСАН АЖИЛТНУУДЫН АСУУМЖ СУДАЛГАА

Холбогдох эрх зүйн баримтууд

ЭМС-ын 2014 оны 55 дугаар тушаал "Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хөгжлийн бодлого батлах тухай"

ЭМС-ын 2021 оны A578 дугаар тушаал "Эрүүл мэндийн салбараар үйлчлүүлж буй хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны аргачлал батлах тухай "

Шадар сайд, Эрүүл мэндийн сайдын баталсан 2019 оны 12 сарын 12 ны өдрийн 116/А565 дугаар тушаал “Чанар, аюулгүй байдлын албаны дүрэм батлах тухай” 

ЭМС-ын 2019 оны 12 сарын 12 ны өдрийн А/566 дугаар тушаал "Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай" 

ЭМС-ын 2017 оны А/514 дүгээр тушаал “Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар-аюулгүй байдлыг сайжруулах үйл ажиллагааны чиглэл төлөвлөгөө батлах тухай”

Магадлан итгэмжлэгдсэн эрүүл мэндийн байгуулагын Чанар аюулгүй байдлыг сайжруулах төлөвлөгөөний мэдээлэл

Стандарт

  1. Бүтэц үйл ажиллагааны стандарт
  2. Тусламж үйлчилгээний стандарт
  3. Бусад стандарт

Удирдамж

1. Хүүхдэд үзүүлэх яаралтай тусламжийн эмнэлзүйн заавар /ЭМС-ын А489 тушаал  2018.12.03/
2. Нялх балчир хүүхдийг хооллох заавар /ЭМС-ын А481 тушаал  2018.11.27/
3. Дурангийн аргаар цөсний хүүдий авах мэс заслын заавар /ЭМС-ын А249 тушаал  2018.06.19/
4. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах, засвар үйлчилгээ хийх журам / ЭМС-ын А344 тушаал 2018.08.28
5. Ясны хугарлын үед хугарлын үед үзүүлэх яаралтай тусламжийн эмнэлзүйн заавар /ЭМС-ын А490 тушаал 2018.12.03/
6. Зонхилон тохиолдох гэдэсний бактерит халдвартай тэмцэх, сэргийлэх арга хэмжээний заавар /ЭМС-ын А528 тушаал 2018.12.14/
7. Хүүхдэд чиглэсэн хүнсний зар сурталчилгааг зохицуулах удирдамж /ЭМС-ын А346 тушаал 2018.08.28/
8. Дислипидемийн оношилгоо, эмчилгээний заавар /ЭМС-ын А337 тушаал 2018.08.24/
9. Малын шүлхий өвчний үед эрүүл мэндийн байгууллагаас хэрэгжүүлэх арга хэмжээний заавар /ЭМС-ын А360 тушаал 2018.09.10/
10. Зүрхний архаг дутагдлын оношилгоо, эмчилгээний заавар /ЭМС-ын А442 тушаал 2018.11.05/
11. Настны сэтгэл гутрах эмгэгийн эмнэлзүйн заавар /ЭМС-ын А517 тушаал 2018.11.22/
12. Монголын уламжлалт анагаах ухааны тусламж үйлчилгээний заавар /ЭМС-ын А378 тушаал 2019.08.08/
13. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээтэй холбоотой зарим халдварыг илрүүлэх тандалтын заавар /ЭМС-ын А74 тушаал 2019.02.15/
14. Томуу, томуу төст өвчний үед үзүүлэх сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний заавар /ЭМС-ын А71 тушаал 2019.02.15/

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын хүлээгдлийн мэдээ

2017 он 2018 он 2019 он

2020 он

1 сар 1 сар 1 сар1 сар
2 сар 2 сар 2 сар2 сар
3 сар 3 сар 3 сар3 сар
4 сар 4 сар 4 сар4 сар
5 сар 5 сар 5 сар5 сар
6 сар 6 сар 6 сар6 сар
7 сар 7сар 7сар7 сар
8 сар 8 сар 8 сар
9 сар 9 сар 9 сар
10 сар 10 сар 10 сар
11 сар 11 сар 11 сар

12 сар 12 сар  12 сар

Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад хэрхэн бүртгүүлэх вэ?
Бүртгүүлэх заавар