Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
33,376
Халдварт бус өвчин
2,438,343

Жишиг сорил

2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТАД ЭЛСЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН ШАЛГАЛТЫН ЖИШИГ СОРИЛ

ЗӨВШӨӨРЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЖИШИГ СОРИЛ 1


   ЗӨВШӨӨРЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЖИШИГ СОРИЛ 2

   • Ерөнхий эмчийн жишиг сорил-1
   • Ерөнхий эмчийн жишиг сорил-2
   • Ерөнхий эмчийн жишиг сорил-3
   • Ерөнхий эмчийн жишиг сорил-4
   • Ерөнхий эмчийн жишиг сорил-5
   • Ерөнхий эмчийн жишиг сорил-6
   • Ерөнхий эмчийн жишиг сорил-7
   • Ерөнхий эмчийн жишиг сорил-8
   • Ахуй засалч
   • Бага эмч-1
   • Бага эмч-2
   • Эх баригч-1
   • Эх баригч-2
   • Эм найруулагч-1
   • Эм найруулагч-2
   • Эм зүйч-1
   • Эм зүйч-2
   • Эм зүйч-3
   • Хөдөлгөөн засалч
   • Хүүхдийн эмч-1
   • Хүүхдийн эмч-2
   • Хүүхдийн эмч-3
   • НЭМ, Хууль, Ёс зүй-1
   • НЭМ, Хууль, Ёс зүй-2
   • Шүдний эмч-1
   • Шүдний эмч-2
   • Шүдний эмч-3
   • Сувилагч-1
   • Сувилагч-2
   • УАУ-ны их эмч
   • Уламжлалтын сувилагч
   • Зүү төөнө заслын эмч
   Шалгалтын сорилд хариулах заавар
   Цахим сургалтад хэрхэн бүртгүүлэх вэ?
   COVID-19-ийн үеийн лабораторийн шинжилгээнүүд, сорьц авах
   "ЕРӨНХИЙ МЭРГЭШИЛ СУДЛАЛ" ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ
   Бүртгүүлэх заавар
   2021.02.15-ны дотор АТГ-ын цахим системд мэдүүлгээ гаргах үүрэгтэй