Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 4 сар
245,074
Халдварт бус өвчин 4 сар
1,005,357

МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ШАЛГАЛТЫН БҮРТГЭЛ, ЗААВАР

2021/09/07

МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ШАЛГАЛТЫН БҮРТГЭЛ, ЗААВАР

2021/03/22

МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ШАЛГАЛТЫН БҮРТГЭЛ, ЗААВАР

 • Шалгалтын бүртгэл 2022-оны II-р улирлаар

Шалгалтын бүртгэл эхлэх өдөр

Шалгалтын бүртгэл дуусах өдөр

Шалгалт авах өдөр

1

2022.04.04

2022.04.11

2022.04.13

2

2022.05.02

2022.05.09

2022.05.11

3

2022.06.02

2022.06.08

2022.06.10

 • Бүртгэл заасан хугацаанд 23:00 цаг хүртэл цахимаар явагдах тул https://hr.hdc.gov.mn/ сайтаар орж шалгалтын Заавар харах-аар нэвтрэн "Бүртгэлийн заавар", "Шалгалтын заавар"-тай танилцан заасан хугацаанд бүртгүүлнэ үү.
 • Шалгалтад бүртгүүлэх хүсэлт илгээсэн бол түр хүлээх горимд орж төлбөр төлсөний дараа бүртгэл дуусахад нэгдсэн байдлаар баталгаажна.
 • Шалгалтыг тухайн өдөр 10:00 цагаас hr.hdc.gov.mn хаягаар авна
 • Үр дүнгээ шууд харна, 70 буюу түүнээс дээш оноо авсанаар тэнцэнэ.
 • - Интернет дата дуусах, цэнэг дуусахтай холбоотой шалгалтыг дуусгаж чадаагүй бол ЭМХТ хариуцлага хүлээхгүй.
 • - Шалгалтын төлбөр төлөөгүй тохиолдолд шалгалт өгөх боломжгүй.
 • 1. Шалгалтын төлбөр 12,000 төгрөг /илүү, дутуу төлөлттэй баримт хүлээн авахгүй/
 • 2. Хүлээн авах банк: Төрийн сан
 • 3. Хүлээн авах байгууллага: Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв
 • 4. Зориулалт буюу утга: Шалгалтын төлбөр /Овог, нэр, регистрийн дугаар/
 • 5. Дансны дугаар 100900020020 /Төлбөрийг банкаар болон интернэт банк, ЭМХТ-ийн нэг давхарт автомат машинд төлөх боломжтой/
 • Холбоо барих: hr.hdc.gov.mn -тэй холбоотой асуудлаар шалгалтын бүртгэл, төлбөртэй холбоотой асуудлаар ЭМХТ-ийн 11461529, дугаарт холбогдож мэдээлэл авна уу.
 • Системийн үйл ажиллагаа жигдэрч ЭМС-ын А/98 тоот журам шинэчлэгдтэл зөвшөөрлийн гэрчилгээ цаасан хэлбэрээр хэвлэгдэх тул Шалгалтад тэнцсэн эмнэлгийн мэргэжилтэн 3:4 хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг, тэмдэгтийн хураамжийн баримтаа бүрдүүлж ЭМХТ-ийн  101 тоотод ажлын 5 өдрийн дотор өгнө үү. /Жич шуудангаар явуулж болно /


Шалгалтад тэнцсэн тохиолдолд

Та шалгалтдаа тэнцсэн
тохиолдолд:  

1. Хувийн бүртгэлийнхээ Лиценз гэсэн хэсэгт нэвтэрч Лицензийн хүсэлт илгээнэ.

2. 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 1 хувь /сүүлийн 3 сарын хугацаанд авахуулсан /

3. Тэмдэгтийн хураамж төлөх. 5,000 төгрөг /2 жилийн төгсөгч эмч нар 10,000 төгрөг/

Дээрх 2 материалыг бүртүүлж өгөхдөө шалгалт өгсөн он сар , өдөр, овог нэр, регистрийн дугаар, утасны дугаар зэргийг гаргацтай бичиж явуулна уу.


Тэмдэгтийн хураамжийг ЭМХТ-ийн I,II-дугаар байрны нэг давхарт байрлуулсан төхөөрөмжид карт уншуулж төлж болохоос гадна
https://itax.mta.mn
вэб сайтруу орж төлбөрийн даалгавар үүсгэн 13-15 оронтой нэхэмжлэлийн
код авна. Код авсанаас хойш 6 цагийн дотор дурын банканд нэхэмжлэлийн 13-15 оронтой дугаарын дагуу
тэмдэгтийн хураамжаа төлнө.


Хэрвээ та цээж зураг, тэмдэгтийн хураамжийн баримт өгөөгүй тохиолдолд таны зөвшөөрлийн гэрчилгээ гарахгүй болохыг анхаарна уу..

Сайдын тушаал

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН АЛБА