Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.04 сар
12,749
Халдварт бус өвчин 2024.04 сар
1,307,749

VHS Системийн гарын авлага

 • ЭРТ ИЛРҮҮЛЭГ ҮЗЛЭГИЙН (VHS) ПРОГРАМЫН ГАРЫН АВЛАГА
 • ЭРТ ИЛРҮҮЛЭГ ҮЗЛЭГИЙН МАЯГТЫГ НӨХӨХ ЗААВАР
 • Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
  1800-0119
  Шалгалтын сорилд хариулах заавар
  Цахим сургалтад бүртгүүлэх
  Бүртгүүлэх заавар