Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Төсөл хөтөлбөрүүд

2023 онд хэрэгжсэн төсөл, хөтөлбөрүүд:

2022 онд хэрэгжсэн төсөл, хөтөлбөрүүд:

2021 онд хэрэгжсэн төсөл, хөтөлбөрүүд:

2020 онд хэрэгжсэн төсөл, хөтөлбөрүүд:

2019 онд хэрэгжсэн төсөл, хөтөлбөрүүд:

2018 онд хэрэгжсэн төсөл, хөтөлбөрүүд:

  • Нэгдсэн үндэсний байгууллага Хүн амын сан
  • Цахим эрүүл мэнд төсөл
  • Эмнэлгийн биеэ даасан байдлыг бэхжүүлэх төсөл
  • Анхан болон хоёрдугаар гатлалын эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалтыг сайжруулах төсөл

Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
1800-0119
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад бүртгүүлэх
Бүртгүүлэх заавар