Халдварт өвчин 2022.10 сар
307,757
Халдварт бус өвчин 2022.10 сар
2,581,993
"1800-0119" 2022.12.05
5,271

2014

2019/11/21

2014 оны 12-р сарын 18-ний сайдын тушаал дугаар 06

2014 оны 11-р сарын 11-ний сайдын тушаал дугаар 391
2014 оны 10-р сарын 20-ний сайдын тушаал дугаар 337
2014 оны 10-р сарын 07-ний сайдын тушаал дугаар 330
2014 оны 09-р сарын 12-ний сайдын тушаал дугаар 312
2014 оны 08-р сарын 05-ний сайдын тушаал дугаар 259
2014 оны 07-р сарын 31-ний сайдын тушаал дугаар 254
2014 оны 06-р сарын 20-ний сайдын тушаал дугаар 212
2014 оны 05-р сарын 16-ний сайдын тушаал дугаар 167
2014 оны 04-р сарын 28-ний сайдын тушаал дугаар 134
2014 оны 03-р сарын 21-ний сайдын тушаал дугаар 92
2014 оны 02-р сарын 17-ний сайдын тушаал дугаар 48
2014 оны 01-р сарын 27-ний сайдын тушаал дугаар 26
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай-2014-11-27 дугаар 407
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай-2014-11-03 дугаар 373
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай-2014-10-02 дугаар 326
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай-2014-09-08 дугаар 301
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай-2014-08-25 дугаар 285
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай-2014-07-31 дугаар 253
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай-2014-07-18 дугаар 242
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай-2014-07-07 дугаар 226
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай-2014-06-20 дугаар 210
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай-2014-05-29 дугаар 179
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай-2014-04-24 дугаар 129
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай-2014-03-31 дугаар 105
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай-2014-03-18 дугаар 85
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай-2014-03-04 дугаар 69
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай-2014-02-17 дугаар 50
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай-2014-01-20 дугаар 19


2014 оны 12-р сарын03-ны сайдын тушаал дугаар 420

2014 оны 08-р сарын 20-ны сайдын тушаал дугаар 275