Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
24,761
Халдварт бус өвчин
1,908,053

Төсвийн хэтрэлт, хэмнэлт


Холбоо барих
ӨМНӨХ ОНЫ ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН ХЭМНЭЛТИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ 2015- /EXCEL/ - 2016.01.06

С.ЛХАГВАСҮРЭН

УТАС:11-322157

lkhagvasuren@hdc.gov.mn

ӨМНӨХ ОНЫ ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН ХЭМНЭЛТИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ 2014 - /EXCEL/ - 2015.01.06

С.ЛХАГВАСҮРЭН

УТАС:11-322157

lkhagvasuren@hdc.gov.mn

2015 ОН   2-Р УЛИРАЛ
  4-Р УЛИРАЛ