Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 6 сар
256,887
Халдварт бус өвчин 6 сар
1,527,544

www.hr.hdc.gov.mn

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс эрүүл мэндийн салбарын эмч мэргэжилтэнд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг цаасгүй, үүдгүйгээр хүргэх зорилт тавин хүний нөөцийн бүртгэл, мэдээлэл, төгсөлтийн дараах сургалт, мэргэжлийн зэрэг, мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл, шалгалтын үйл ажиллагааг цахим платформд нэгтгэх “Эрүүл мэндийн ажилтны нэгдсэн бүртгэлийн сан” програм хангамжийг хөгжүүлэн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлээд байна.

Та бүртгэлийн заавартай танилцан програмд бүртгэлээ үүсгээд авах үйлчилгээний зааврын дагуу хүсэлтээ илгээнэ үү.

1. Бүртгэл үүсгэх заавар

2. Лицензийн шалгалт өгөх, шалгалтаар лицензийн хүсэлт гаргах заавар

3. Багц цагаар лицензийн хүсэлт гаргах заавар

4. Сургалтад хамрагдах хүсэлт гаргах заавар

5. Мэргэжлийн зэрэг хамгаалах хүсэлт гаргах заавар

6. Байгууллагын сургалт хариуцсан ажилтны зурагт заавар

7. Байгууллагын сургалт хариуцсан ажилтны видео заавар

8. Байгууллага хариуцсан хүний нөөцийн ажилтны заавар

9. Байгууллага хариуцсан хүний нөөцийн ажилтны видео заавар

10. Нийгэмлэг холбооны мэргэжлийн зэрэг хариуцсан ажилтны гарын авлага