Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
4,227
Халдварт бус өвчин
336,036

Тухайн жилийн төсөв


ТөсөвТөсвийн хуваарь
Огноо
Холбоо барих
2020 он
2020 ОНЫ ТӨСӨВ
/ PDF,   EXCEL/

Төсвийн хуваарь
/ PDF,/

2020.03.09

С.ЛХАГВАСҮРЭН
УТАС:11-322157
lkhagvasuren@hdc.gov.mn

2019 он
2019 ОНЫ ТӨСӨВ
/ PDF,   EXCEL/

ӨӨРЧЛӨЛТ ОРСОН ТӨСВИЙН САРЫН ХУВААРЬ
/ PDF,   EXCEL/

2019.01.07

С.ЛХАГВАСҮРЭН
УТАС:11-322157
lkhagvasuren@hdc.gov.mn


Хяналтын тоо, сургалтын зардал батлах тухай
/ PDF,   /


2019.03.21

С.ЛХАГВАСҮРЭН
УТАС:11-322157
lkhagvasuren@hdc.gov.mn2018 ОН

2018 ОНЫ ТӨСӨВ
/ PDF,   EXCEL/

ӨӨРЧЛӨЛТ ОРСОН ТӨСВИЙН САРЫН ХУВААРЬ
/ PDF,   EXCEL/

2018.12.07

С.ЛХАГВАСҮРЭН
УТАС:11-322157
lkhagvasuren@hdc.gov.mnӨӨРЧЛӨЛТ ОРСОН ТӨСВИЙН САРЫН ХУВААРЬ
/ PDF,   EXCEL/2018.10.22

С.ЛХАГВАСҮРЭН
УТАС:11-322157
lkhagvasuren@hdc.gov.mn


2018 ОНЫ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРСОН ТӨСӨВ
/ PDF,   EXCEL/
ӨӨРЧЛӨЛТ ОРСОН ТӨСВИЙН САРЫН ХУВААРЬ
/ PDF,   EXCEL/
2018.06.01

С.ЛХАГВАСҮРЭН
УТАС:11-322157
lkhagvasuren@hdc.gov.mn


2018 ОНЫ ТОДОТГОСОН ТӨСӨВ
/ PDF,   EXCEL/

ТӨСВИЙН САРЫН ХУВААРЬ
/ PDF,   EXCEL/

 2017 ОН  

2017 ОНЫ ТОДОТГОСОН ТӨСӨВ
/ PDF,   EXCEL/

ТӨСВИЙН САРЫН ХУВААРЬ
/ PDF,   EXCEL/

2017.01.07

С.ЛХАГВАСҮРЭН
УТАС:11-322157
lkhagvasuren@hdc.gov.mn


2017 ОНЫ ТӨСӨВ
/ PDF,   EXCEL/

ТӨСВИЙН САРЫН ХУВААРЬ
/ PDF,   EXCEL/2017.01.07

С.ЛХАГВАСҮРЭН
УТАС:11-322157
lkhagvasuren@hdc.gov.mn


Хяналтын тоо, сургалтын зардал батлах тухай
/ PDF,   EXCEL/

  


2017.01.07

С.ЛХАГВАСҮРЭН
УТАС:11-322157
lkhagvasuren@hdc.gov.mn 2016 ОН

2016 ОНЫ ТОДОТГОСОН ТӨСӨВ
/ PDF,   EXCEL/


ТӨСВИЙН САРЫН ХУВААРЬ
/ PDF,   EXCEL/

С.ЛХАГВАСҮРЭН
УТАС:11-322157
lkhagvasuren@hdc.gov.mn


2016 ОНЫ ТӨСӨВ
/ PDF,   EXCEL/
ТӨСВИЙН САРЫН ХУВААРЬ
/ PDF,   EXCEL/

С.ЛХАГВАСҮРЭН
УТАС:11-322157
lkhagvasuren@hdc.gov.mn
ОРЛОГЫН ТООЦОО
/ PDF,   EXCEL/
С.ЛХАГВАСҮРЭН
УТАС:11-322157
lkhagvasuren@hdc.gov.mn2015 ОН  2015 ОНЫ ТОДОТГОСОН ТӨСӨВ
/ PDF,   EXCEL/ ТӨСВИЙН САРЫН ХУВААРЬ
/ PDF,   EXCEL/С.ЛХАГВАСҮРЭН
УТАС:11-322157
lkhagvasuren@hdc.gov.mn


2015 ОНЫ ТӨСӨВ
/ PDF,   EXCEL/


 ТӨСВИЙН САРЫН ХУВААРЬ
/ PDF,   EXCEL/

С.ЛХАГВАСҮРЭН
УТАС:11-322157
lkhagvasuren@hdc.gov.mn


Хяналтын тоо, сургалтын зардал батлах тухай
/ PDF,   EXCEL/
С.ЛХАГВАСҮРЭН
УТАС:11-322157
lkhagvasuren@hdc.gov.mn2014 ОН

2014 ОНЫ ТӨСӨВ
/ PDF,   EXCEL/


ТӨСВИЙН САРЫН ХУВААРЬС.ЛХАГВАСҮРЭН
УТАС:11-322157
lkhagvasuren@hdc.gov.mn


ОРЛОГЫН ТООЦОО
/ PDF,   EXCEL/
С.ЛХАГВАСҮРЭН
УТАС:11-322157
lkhagvasuren@hdc.gov.mn

” ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДЭЛХИЙН ӨДӨР-2021”
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад хэрхэн бүртгүүлэх вэ?
"ЕРӨНХИЙ МЭРГЭШИЛ СУДЛАЛ" ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ
Бүртгүүлэх заавар