Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2024.01 сар
3,042
Халдварт бус өвчин 2024.01 сар
343,149

Тухайн жилийн төсөв


ТөсөвТөсвийн хуваарь
Огноо
Холбоо барих
2022 он

2022 ОНЫ ТӨСӨВ/PDF/

Төсвийн хуваарь
/PDF/

2022.01.30

Э.Хонгорзул
УТАС:11-322157
Hongorzul@hdc.gov.m
2021 он

2021 ОНЫ ТӨСӨВ/PDF/

Төсвийн хуваарь
/PDF/

2021.01.25
Э.Хонгорзул
УТАС:11-322157
Hongorzul@hdc.gov.mn

2020 он
2020 ОНЫ ТӨСӨВ
/ PDF,   EXCEL/

Төсвийн хуваарь
/ PDF,/

2020.03.09

С.ЛХАГВАСҮРЭН
УТАС:11-322157
lkhagvasuren@hdc.gov.mn

2019 он
2019 ОНЫ ТӨСӨВ
/ PDF,   EXCEL/

ӨӨРЧЛӨЛТ ОРСОН ТӨСВИЙН САРЫН ХУВААРЬ
/ PDF,   EXCEL/

2019.01.07

С.ЛХАГВАСҮРЭН
УТАС:11-322157
lkhagvasuren@hdc.gov.mn


Хяналтын тоо, сургалтын зардал батлах тухай
/ PDF,   /


2019.03.21

С.ЛХАГВАСҮРЭН
УТАС:11-322157
lkhagvasuren@hdc.gov.mn2018 ОН

2018 ОНЫ ТӨСӨВ
/ PDF,   EXCEL/

ӨӨРЧЛӨЛТ ОРСОН ТӨСВИЙН САРЫН ХУВААРЬ
/ PDF,   EXCEL/

2018.12.07

С.ЛХАГВАСҮРЭН
УТАС:11-322157
lkhagvasuren@hdc.gov.mnӨӨРЧЛӨЛТ ОРСОН ТӨСВИЙН САРЫН ХУВААРЬ
/ PDF,   EXCEL/2018.10.22

С.ЛХАГВАСҮРЭН
УТАС:11-322157
lkhagvasuren@hdc.gov.mn


2018 ОНЫ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРСОН ТӨСӨВ
/ PDF,   EXCEL/
ӨӨРЧЛӨЛТ ОРСОН ТӨСВИЙН САРЫН ХУВААРЬ
/ PDF,   EXCEL/
2018.06.01

С.ЛХАГВАСҮРЭН
УТАС:11-322157
lkhagvasuren@hdc.gov.mn


2018 ОНЫ ТОДОТГОСОН ТӨСӨВ
/ PDF,   EXCEL/

ТӨСВИЙН САРЫН ХУВААРЬ
/ PDF,   EXCEL/

 2017 ОН  

2017 ОНЫ ТОДОТГОСОН ТӨСӨВ
/ PDF,   EXCEL/

ТӨСВИЙН САРЫН ХУВААРЬ
/ PDF,   EXCEL/

2017.01.07

С.ЛХАГВАСҮРЭН
УТАС:11-322157
lkhagvasuren@hdc.gov.mn


2017 ОНЫ ТӨСӨВ
/ PDF,   EXCEL/

ТӨСВИЙН САРЫН ХУВААРЬ
/ PDF,   EXCEL/2017.01.07

С.ЛХАГВАСҮРЭН
УТАС:11-322157
lkhagvasuren@hdc.gov.mn


Хяналтын тоо, сургалтын зардал батлах тухай
/ PDF,   EXCEL/

  


2017.01.07

С.ЛХАГВАСҮРЭН
УТАС:11-322157
lkhagvasuren@hdc.gov.mn 2016 ОН

2016 ОНЫ ТОДОТГОСОН ТӨСӨВ
/ PDF,   EXCEL/


ТӨСВИЙН САРЫН ХУВААРЬ
/ PDF,   EXCEL/

С.ЛХАГВАСҮРЭН
УТАС:11-322157
lkhagvasuren@hdc.gov.mn


2016 ОНЫ ТӨСӨВ
/ PDF,   EXCEL/
ТӨСВИЙН САРЫН ХУВААРЬ
/ PDF,   EXCEL/

С.ЛХАГВАСҮРЭН
УТАС:11-322157
lkhagvasuren@hdc.gov.mn
ОРЛОГЫН ТООЦОО
/ PDF,   EXCEL/
С.ЛХАГВАСҮРЭН
УТАС:11-322157
lkhagvasuren@hdc.gov.mn2015 ОН  2015 ОНЫ ТОДОТГОСОН ТӨСӨВ
/ PDF,   EXCEL/ ТӨСВИЙН САРЫН ХУВААРЬ
/ PDF,   EXCEL/С.ЛХАГВАСҮРЭН
УТАС:11-322157
lkhagvasuren@hdc.gov.mn


2015 ОНЫ ТӨСӨВ
/ PDF,   EXCEL/


 ТӨСВИЙН САРЫН ХУВААРЬ
/ PDF,   EXCEL/

С.ЛХАГВАСҮРЭН
УТАС:11-322157
lkhagvasuren@hdc.gov.mn


Хяналтын тоо, сургалтын зардал батлах тухай
/ PDF,   EXCEL/
С.ЛХАГВАСҮРЭН
УТАС:11-322157
lkhagvasuren@hdc.gov.mn2014 ОН

2014 ОНЫ ТӨСӨВ
/ PDF,   EXCEL/


ТӨСВИЙН САРЫН ХУВААРЬС.ЛХАГВАСҮРЭН
УТАС:11-322157
lkhagvasuren@hdc.gov.mn


ОРЛОГЫН ТООЦОО
/ PDF,   EXCEL/
С.ЛХАГВАСҮРЭН
УТАС:11-322157
lkhagvasuren@hdc.gov.mn

Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
1800-0119
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад бүртгүүлэх
Бүртгүүлэх заавар