Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.04 сар
12,749
Халдварт бус өвчин 2024.04 сар
1,307,749

Тэмдэгтийн хураамж төлөх заавар

2023/05/17

Дараах зааврын дагуу Тэмдэгтийн хураамж төлнө үү.