Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.04 сар
12,749
Халдварт бус өвчин 2024.04 сар
1,307,749

МЭРГЭЖИЛ АРГАЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГЛӨӨ.

2023/05/04

Мэргэшлийн зэрэг олгох үйл ажиллагааг тус төвийн Хүний нөөцийн хөгжлийн албанаас зохион байгуулалтаар ханган, сонгон шалгаруулалтаар шалгарсан мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоод зохион байгуулдаг.

Өнөөдөр  мэргэшлийн зэрэг олгох үйл ажиллагааг 2023 онд зохион байгуулах мэргэжлийн нийгэмлэг холбоодын төлөөлөлтэй ХНХА-ны дарга болон асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд уулзалт хийлээ.

Уг уулзалтаар Мэргэшлийн зэрэг олгох үйл ажиллагааны төлөвлөлт, зохион байгуулалтын талаар ярилцаж, Эрүүл мэндийн ажилтны нэгдсэн бүртгэлийн сангаар буюу бүртгэл, шалгалтыг цахимаар явуулж байгаатай холбоотой мэргэжил аргазүйн зөвлөгөө өглөө.

Мэргэшлийн зэрэг олгох үйл ажиллагааны талаар Эрүүл мэндийн ажилтны нэгдсэн бүртгэлийн сан /hr.hdc.gov.mn/ болон төвийн цахим хуудсаар тухай бүрдээ мэдээлэл түгээж ажилладаг тул та бүхэн цаг тухайд нь мэдээлэл аваарай.