Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Ээлжит мэдээллийн цагийг зохион байгууллаа.

2023/04/18

Тус төвөөс албан хаагчдад дотоод мэдээлэл түгээх, ажлын байрны сургалт явуулах ажлын хүрээнд сар бүр "Мэдээллийн цаг" зохион байгуулдаг. 

4 дүгээр сарын Мэдээллийн цагаар Захиргаа, санхүү, удирдлагын албаны дарга Л.Оюунчимэг "5Ш ажиллагааны талаар мэдээлэл" хийлээ.

Түүнчлэн Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын албанаас  албан хаагчдад зориулсан "Илтгэл бүтээхэд анхаарах зүйлс” сэдэвт  ээлжит сургалтыг зохион байгууллаа.

Сургалтаар илтгэл бүтээх дараалал, нийтлэг гаргадаг алдааны талаар мэдээлэл өглөө.