Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

Журмын хэлэлцүүлэг хийлээ.

2023/04/13

Тус төвийн ЭЭЭШСҮАЗА-наас Донорын тухай хуулийн 7.1.7 заалтыг (Цусны болон эс, эд, эрхтний донорын нэгдсэн бүртгэл, мэдээллийн сан байгуулах, сангийн ажиллах журмыг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батлах;) хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “Эрхтэн, эд, эс шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагаатай холбоотой нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн сан ажиллуулах журам”-ын төсөл  боловсруулан ажиллаж байна.

Энэ ажлын хүрээнд  4 сарын 13-ны өдөр УНТЭ-ийн Бөөр шилжүүлэн суулгах багийн эмч мэргэжилтнүүдтэй журмын төслийн хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.