Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

ЭЭЛЖИТ СУРГАЛТАА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2023/04/07

Орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын удирдах ажилтан, мэргэжилтнүүдийг тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал, магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагааны  талаарх мэдээлэл, арга зүйгээр ханган эрүүл мэндийн байгууллагуудыг магадлан итгэмжлэлд бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор “Магадлан итгэмжлэлийн алба”-наас зохион байгуулж буй байгууллагуудад зориулсан цахим цуврал сургалтын №3 дугаарыг 2023 оны 4 дүгээр сарын 06-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа.  

Энэ удаагийн сургалтыг “Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний эрсдэл, түүнийг үнэлэх нь, анхаарах асуудлууд” сэдвээр case бодит жишээн дээр тулгуурлан зохион байгуулснаараа өгөөжтэй, үр дүнтэй болсон ба сургалтад 14 аймгийн ЭМГ-ын мэргэжилтнүүд, 10 аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, 51 Сумын эрүүл мэндийн төвүүд, 18 Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд, 11 хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагаас нийт 413 удирдах албан тушаалтан, чанар, эрсдэлийн  багийн гишүүд, эмч мэргэжилтнүүд хамрагдлаа.