Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

1800-0119 тусгай дугаарын “Эмчийн үзлэгийн цаг товлол” дуудлагын утасны үйлчлүүлэгчдээс сэтгэл ханамжийн судалгаа авч эхэллээ

2023/03/31

Амбулаторийн эмчийн үзлэгийн цаг товлолын “1800-0119” тусгай дугаарын дуудлагын утсаар үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг судалгааг 3 дугаар сарын 30-наас эхлэн “Callpro” ХХК-тай хамтран “”Message Pro үйлчилгээний 72000114 тусгай дугаараас мессеж илгээн авч эхлээд байна.