Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.04 сар
12,749
Халдварт бус өвчин 2024.04 сар
1,307,749

1800-0119 тусгай дугаарын “Эмчийн үзлэгийн цаг товлол” дуудлагын утасны үйлчлүүлэгчдээс сэтгэл ханамжийн судалгаа авч эхэллээ

2023/03/31

Амбулаторийн эмчийн үзлэгийн цаг товлолын “1800-0119” тусгай дугаарын дуудлагын утсаар үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг судалгааг 3 дугаар сарын 30-наас эхлэн “Callpro” ХХК-тай хамтран “”Message Pro үйлчилгээний 72000114 тусгай дугаараас мессеж илгээн авч эхлээд байна.