Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.05 сар
20,821
Халдварт бус өвчин 2023.05 сар
1,717,963

1800-0119 тусгай дугаарын "Эмчийн үзлэгийн цаг захиалга"-ын дуудлагын утасны 7 хоногийн мэдээ

2023/03/27