Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Магадлан итгэмжлэлийн арга зүйн зөвлөгөө өглөө

2023/03/03

Тус төвийн  Магадлан итгэмжлэлийн албанаас Люкс центр ХХК-ийн эмнэлэг, Гийх-Од ХХК-ийн 100 нас клиник эмнэлэгт  зөвлөн туслах чиглэлээр арга зүйн зөвлөгөө өгч хамтран ажиллаа.

Энэ үеэр магадлан итгэмжлэлийн бэлтгэл ажлын хүрээнд эмнэлгийн тасаг нэгжээр тойрон үзлэг хийж, магадлан итгэмжлэлийн хугацаан дах ахиц, дэвшил, хийсэн ажлын тайлан, холбогдох баримт бичигтэй танилцлаа.

Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны “Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх тухай” А/503 дугаар тушаалын 2.4.2 дах  буюу “Магдлан итгэмжлэх үйл ажиллагааны үе шат бүрд эрүүл мэндийн байгууллагад мэдээлэл өгөх, сургалт зохион байгуулах, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, чиглүүлэх, зөвлөн туслах, хамтран ажиллах” заалтын хүрээнд хийгддэг ажил юм.