Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ШИНЖЭЭЧИД ОРОН НУТАГТ АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

2023/02/14

Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх, үнэлгээ хийх шинжээчдийн баг Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын эрүүл мэндийн төв, Түвшинхолбоо өрхийн эрүүл мэндийн төв болон Батцагаанбуянт ХХК-ийн Буянтай эмнэлэг, Дарханнүүдэлчин ХХК-ийн Нүүдэлчин эмнэлэг, Саран-Энх ХХК-ийн клиник эмнэлгүүдэд тус тус ажиллаж байна.

Магадлан итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээ хийн, мэргэжил аргазүйн зөвлөгөө өгөх юм.