Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.03 сар
8,468
Халдварт бус өвчин 2024.03 сар
952,092

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ШИНЖЭЭЧИД ОРОН НУТАГТ АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

2023/02/14

Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх, үнэлгээ хийх шинжээчдийн баг Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын эрүүл мэндийн төв, Түвшинхолбоо өрхийн эрүүл мэндийн төв болон Батцагаанбуянт ХХК-ийн Буянтай эмнэлэг, Дарханнүүдэлчин ХХК-ийн Нүүдэлчин эмнэлэг, Саран-Энх ХХК-ийн клиник эмнэлгүүдэд тус тус ажиллаж байна.

Магадлан итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээ хийн, мэргэжил аргазүйн зөвлөгөө өгөх юм.