Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ШАЛГАЛТ АВЛАА

2023/02/08

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтыг цахимаар зохион байгуулдаг бөгөөд сар бүр авдаг.

2023 оны 1 дүгээр сарын Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтыг  зохион байгууллаа.

Шалгалтад 499 эмнэлгийн мэргэжилтэн бүртгүүлсэнээс 416 нь шалгалтаа өгч 247 хүн тэнцэж, 169 нь тэнцээгүй буюу 70 хувийн амжилттай байна.

Лицензын хүсэлт илгээж, цээж зургаа ирүүлсэн эмнэлгийн мэргэжилтний материалыг хүлээн авч  байна.