Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.04 сар
12,749
Халдварт бус өвчин 2024.04 сар
1,307,749

1800-0119 тусгай дугаарын "Эмчийн үзлэгийн цаг захиалга"-ын дуудлагын утасны өдрийн мэдээ

2023/02/01