Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

Багц цагийн богино хугацааны сургалтын төлөвлөгөө

2023/02/01

Багц цагийн богино хугацааны сургалт зохион байгуулах эрх бүхий байгууллагуудын 2023 оны нэгдсэн төлөвлөгөөг хүргэж байна.

Сургалт тус бүрийн огноо болон дэлгэрэнгүй мэдээллийг тухай бүр hr.hdc.gov.mn системд зарлаж, бүртгүүлэх хүсэлтийг хүлээн авна.

Жич: Тус нэгдсэн төлөвлөгөөг утаснаас харахад тохиромжгүй тул компьютераас үзнэ үү.

Төлөвлөгөөг харах линк: https://docs.google.com/spread...

PDF файлаар үзэх бол энд дарна уу.