Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

ХӨВСГӨЛ, ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГУУДАД МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ШИНЖЭЭЧИД АЖИЛЛАЖ БАЙНА

2023/02/01

Магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлт гаргасан Хөвсгөл, Өвөрхангай аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад магадлан итгэмжлэлийн үнэлгээ хийх ажил 1 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс эхэллээ.  

4-5 хүний бүрэлдэхүүнтэй шинжээчдийн баг орон нутагт ажиллаж байгаа бөгөөд Хөвсгөл аймгийн Цагаан-уул, Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумдын эрүүл мэндийн төвүүд тус тус үнэлгээнд хамрагдаад байна.

Магадлан итгэмжлэлийн үнэлгээ орон нутагт үргэлжилж байна.