Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Багц цагийн богино хугацааны сургалт зохион байгуулах шинээр эрх авсан байгууллагууд.

2023/01/30

Багц цагийн богино хугацааны сургалт эрхлэх хүсэлтийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийг хүртэл хүлээн авч нийт 26 байгууллагаас материал ирүүллээ.

ЭМС-ын 2017 оны А/337 дугаар тушаалаар батлагдсан "Мэргэшүүлэх болон тасралтгүй сургалт зохион байгуулах, сургалт эрхлэх байгууллагыг сонгох, зөвшөөрөл олгох, сунгах, хүчингүй болгох журам"-ын дагуу ирүүлсэн материалд үнэлгээ хийж, удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн доорх 21 байгууллагад сургалт зохион байгуулах эрх олголоо.

Байгууллагын нэр

Сургалтын чиглэл


Халдварт Өвчинтэй Тэмцэх Монголын Үндэсний Холбоо

 • Гепатитийн В,С,Д вирусийн халдварын илрүүлэг, тандалт, эмчилгээ хяналт
 • Дархлаажуулалтын хамралт  ба аюулгүй тарилга,
 • Халдварын сэргийлэлт хяналт
 • Шинэ болон сэргэж буй халдвар, шуурхай хариу арга хэмжээ, бэлэн байдал
2.

Монголын эрчимт эмчилгээний нийгэмлэг

Эрчимт эмчилгээ судлал

3.

Монголын сүрьеэтэй тэмцэх нийгэмлэг

Сүрьеэгийн оношилгоо, эмчилгээ

4.

Монголын мэдрэлийн сэргээн засахын үндэсний нийгэмлэг

Мэдрэлийн сэргээн засах

5.

Монголын трансфузиологич эмч, мэргэжилтнүүдийн нийгэмлэг

 • Цусны чанар, аюулгүй байдал
 • Цусны бүлэг, хувийн тохироо тодорхойлох
 • Цусны аюулгүй байдал – сумын эрүүл мэндийн төв
6.

Эерэг өөрчлөлт, сайн сайхны Ану хүрээлэн

 • Ёс зүй
 • Судалгааны арга зүй, статистик боловсруулалт
7.

Монголын сувилахуйн шинжлэх ухааны академи

 • Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний чанар ба өвчтөний аюулгүй байдал
 • Сувилахуйн удирдлага манлайлал
 • Сувилахуйн үйл ажиллагаа ба сэтгэн бодох шийдвэр гаргах үйл явц
8.

Монголын толгой өвдөлтийн нийгэмлэг

Анхдагч хэвшинжийн толгой өвдөлтийн оношилгоо, эмчилгээ

9.

Чихрийн шижинтэй тэмцэх үндэсний төв

 • Чихрийн шижингийн оношилгоо эмчилгээний дэвшил
 • Чихрийн шижингийн нэн шаардлагатай тусламж үйлчилгээний багц – HEARTS D
 • Гипотиреозын оношилгоо, эмчилгээ
10.

Дэлхийн Монгол эм, эмнэлгийн хөгжлийн холбоо

 • Уламжлалт анагаах ухааны зонхилон тохиолдох өвчний эмийн эмчилгээний зохилдлогоо
 • Бодисын солилцооны эмгэгийг МАУ-ны үүднээс эмчлэх, урьдчилан сэргийлэх асуудалд
 • Халдварын бус гаралтай архаг өвчнийг Монгол анагаах ухаанаар эмчлэх нь
 • Эмэгтэйчүүдийн өвчний уламжлалт эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэлт
11.

Монголын хөдөлмөр заслын холбоо

 • Хүүхдийн хөдөлмөр засал судлал
 • Мэдрэлийн эмгэгийн хөдөлмөр засал судлал
 • Настны хөдөлмөр засал судлал
 • Сэтгэцийн эрүүл мэндийн хөдөлмөр засал
 • Гэмтлийн хөдөлмөр засал судлал
 • Сэргээн засах тусламж үйлчилгээний удирдлага, менежмент
12.

Эрүүл нийгэм цагаан сувд

 • Эрүүл мэндийн даатгал болон салбарын хууль, эрхзүй
 • Нийгмийн эрүүл мэнд
 • Настны эрүүл мэнд
 • Ёс зүй харилцаа, хандлага
 • Эрүүл мэндийн удирдлага
13.

Монголын эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо

 • Хууль эрх зүй
 • ХЭМАБ
 • Ёс зүй
14.

Ач анагаах ухааны их сургууль

 • Нүүр ам судлал
15.

Бидний мэдрэмж сэтгэл зүйн төв

 • Сэтгэцийн эрүүл мэнд
16.

Монголын Коро-Хэрт эрүүл мэнд боловсролын нийгэмлэг

 • Хавдрын урьдчилан сэргийлэлт
17.

Насжилт судлал, настны эмгэг судлалын нийгэмлэг

 • Настан судлал
18.

Улаанбаатар төмөр замын төв эмнэлэг

 • Ажлын байран дахь стресс менежмент
19.

Монголын бэлэг судлалын анагаахын нийгэмлэг

 • Андрологи, урологи
20.

Бие бялдар сэргээн засах судлалын Монголын нийгэмлэг

 • Сэргээн засал судлал

Сургалтын чиглэл нэмэх

21.

Этүгэн их сургууль

 • Нүүр ам судлал