Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

ЦАХИМ УУЛЗАЛТ-СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2023/01/26

Магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагаанд аймгийн Эрүүл мэндийн газрын үүрэг, оролцоог нэмэгдүүлж, мэдээлэл арга зүйгээр ханган, эрүүл мэндийн байгууллагуудыг магадлан итгэмжлэлд бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Магадлан итгэмжлэлийн албанаас  цуврал цахим сургалтын энэ оны эхнийхийг  1 дүгээр сарын 25-ны өдөр  зохион байгууллаа.  

Уулзалт-сургалтад 21 аймгийн Эрүүл Мэндийн Газрын эмнэлгийн тусламжийн хэлтсийн 50 гаруй мэргэжилтнүүд оролцсон ба цаашид улирал бүр зохион байгуулна. 

Энэ удаагийн сургалтаар орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн өнөөгийн байдалд хийгдсэн дүн шинжилгээний тайланг танилцуулж, 2023 онд анхаарч ажиллах чиглэлээ ярилцан санал бодлоо солилцлоо.

 

                                                 “МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН АЛБА”