Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН ЭМНЭЛЭГ, ТУСГАЙ МЭРГЭЖЛИЙН ТӨВИЙН 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГ АВЧ ЭХЭЛЛЭЭ

2023/01/17

Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны “Эрүүл мэндийн салбарын статистик мэдээ, мэдээллийн журам, бүртгэлийн маягтыг шинэчлэн батлах тухай” А/611 дүгээр тушаалын дагуу   ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН ЭМНЭЛЭГ, ТУСГАЙ МЭРГЭЖЛИЙН төвийн 2022 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайланг  2023 оны 01 дүгээр 16-наас  20-ны хооронд хуваарийн дагуу авч эхэллээ.

2023 оны 01-р сарын 16-нд  Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг,  Хавдар судлалын үндэсний төв, Геронтологийн төв тайлангаа амжилттай хамгаалсан байна.

Тайлан ирүүлэх хугацаа

Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
1800-0119
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад бүртгүүлэх
Бүртгүүлэх заавар