Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД САХИЛГА, ХАРИУЦЛАГЫГ САЙЖРУУЛАХ АЛБАН ДААЛГАВАР ГАРГАЛАА

2023/01/16

Эрүүл мэндийн сайд С.Чинзориг эрүүл мэндийн салбар, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж буй бүх шатны байгууллагад эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, ажилтнуудын сахилга хариуцлагыг сайжруулах чиглэлээр тодорхой үүрэг бүхий албан даалгавар гаргалаа.