Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.04 сар
12,749
Халдварт бус өвчин 2024.04 сар
1,307,749

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД САХИЛГА, ХАРИУЦЛАГЫГ САЙЖРУУЛАХ АЛБАН ДААЛГАВАР ГАРГАЛАА

2023/01/16

Эрүүл мэндийн сайд С.Чинзориг эрүүл мэндийн салбар, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж буй бүх шатны байгууллагад эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, ажилтнуудын сахилга хариуцлагыг сайжруулах чиглэлээр тодорхой үүрэг бүхий албан даалгавар гаргалаа.