Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

МЭДҮҮЛЭГ ГАРГАХ АЛБАН ТУШААЛТАНД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ

2023/01/16

Тус төвийн хүрээнд 9 албан тушаалтан ХАСХОМ гаргадаг бөгөөд эдгээр хүмүүст АТГ-тай хамтран  мэдүүлэг гаргах аргазүйгээр хангах зорилгоор “Мэдүүлэг гаргах албан тушаалтан”-д зориулсан цахим сургалтыг зохион байгууллаа.