Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.04 сар
12,749
Халдварт бус өвчин 2024.04 сар
1,307,749

МЭДҮҮЛЭГ ГАРГАХ АЛБАН ТУШААЛТАНД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ

2023/01/16

Тус төвийн хүрээнд 9 албан тушаалтан ХАСХОМ гаргадаг бөгөөд эдгээр хүмүүст АТГ-тай хамтран  мэдүүлэг гаргах аргазүйгээр хангах зорилгоор “Мэдүүлэг гаргах албан тушаалтан”-д зориулсан цахим сургалтыг зохион байгууллаа.