Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 2023 ОНЫ ЭХНИЙ ХУРЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2023/01/12

Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх зөвлөлийн 2023 оны 1 дэх удаагийн хурлыг зохион байгууллаа. Хурлаар сумын эрүүл мэндийн төв-11, Хувийн хэвшлийн эмнэлэг-2, Сувилал-1, Өрхийн эрүүл мэндийн төв-5 нийт 19 эрүүл мэндийн байгууллагын асуудлыг хэлэлцэн  4 жилээр нэг, 3 жилээр тав, 2 жилээр долоо, 1 жилээр дөрөв эрүүл мэндийн байгууллагад магадлан итгэмжлэл олголоо.

Магадлан итгэмжлэгдсэн эрүүл мэндийн байгууллагууд:

 1.  Баянзүрх дүүрэг, Эрүүл оршихуй өрхийн эрүүл мэндийн төв
 2.  Баянзүрх дүүрэг, Өнөр энх мэнд өрхийн эрүүл мэндийн төв
 3.  Хан-Уул дүүрэг, Хаш чагнуур өрхийн эрүүл мэндийн төв
 4.  Баянгол дүүрэг, Гурван санчир өрхийн эрүүл мэндийн төв
 5.  Сонгинохайрхан дүүрэг, Баянбигэр өрхийн эрүүл мэндийн төв
 6.  ЭМЖЖ ХХК-ийн эмнэлэг
 7.  Апекс менежмент ХХК-ийн Сонмедикал центр Улаанбаатар эмнэлэг
 8.  Баян-Өлгий аймаг, Буянт сумын эрүүл мэндийн төв
 9.  Баян-Өлгий аймаг, Баяннуур сумын эрүүл мэндийн төв
 10.  Говь-Алтай аймаг, Алтай сумын эрүүл мэндийн төв
 11.  Сэлэнгэ аймаг, Алтанбулаг сумын эрүүл мэндийн төв
 12.  Сэлэнгэ аймаг, Сайхан сумын эрүүл мэндийн төв
 13.  Сэлэнгэ аймаг, Хүдэр сумын эрүүл мэндийн төв
 14.  Төв аймаг, Архуст сумын эрүүл мэндийн төв
 15.  Төв аймаг, Заамар сумын эрүүл мэндийн төв
 16. Төв аймаг, Лүн сумын эрүүл мэндийн төв
 17. Увс аймаг, Сагил сумын эрүүл мэндийн төв

Дээрх эрүүл мэндийн байгууллагууд Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны “Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам батлах тухай” А/503 дугаар тушаалын 4.3-д тусгагдсан Магадлан итгэмжлэлийн дараах үе шатыг хэрэгжүүлэн ажиллана уу.

2022 онд Магадлан итгэмжлэлийн зөвлөлийн 26-н удаагийн хурлаар нийт 472 эрүүл мэндийн байгууллагад магадлан итгэмжлэл олгосон байна.