Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД:

2023/01/06

Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын 2022 оны 4 дүгээр улирлын орлого, зарлагын тайлан хүлээн авах medee.1212.mn /ЭМТ-6/ програм 2023.01.04 - 2023.01.20 хүртэл нээлттэй байх тул заасан хугацаанд тайлангаа оруулна уу.

Баярлалаа

Холбогдох утас-70128807