Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД:

2023/01/06

Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын 2022 оны 4 дүгээр улирлын орлого, зарлагын тайлан хүлээн авах medee.1212.mn /ЭМТ-6/ програм 2023.01.04 - 2023.01.20 хүртэл нээлттэй байх тул заасан хугацаанд тайлангаа оруулна уу.

Баярлалаа

Холбогдох утас-70128807