Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

Орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудтай цахим уулзалт хийлээ.

2023/01/04

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв нь орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагын хүний нөөцийн хэрэгцээг судлах, захиалга авах зорилгоор аймгийн эрүүл мэндийн газрын дарга, хүний нөөцийн мэргэжилтэнтэй цахим уулзалт зохион байгууллаа.

Тус уулзалтаар улсын төсвийн санхүүжилтээр 2023 онд орон нутгаас эмнэлгийн мэргэжилтнийг мэргэшүүлэх болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамруулах тухай арга зүйн зөвлөгөө өгч, мэдээлэл солилцлоо.