Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 2022 ОНЫ 26 ДАХ УДААГИЙН ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

2023/01/03

Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх зөвлөлийн 2022 оны сүүлийн 26 дах хурлыг зохион байгууллаа. Хурлаар сумын эрүүл мэндийн төв-3, Хувийн хэвшлийн эмнэлэг-1, Нэгдсэн эмнэлэг-4, Төрөлжсөн эмнэлэг-1, Сувилал-1, Тосгоны эрүүл мэндийн төв-1 нийт 11 эрүүл мэндийн байгууллагын асуудлыг хэлэлцэн  4 жилээр нэг, 3 жилээр тав, 2 жилээр гурав, 1 жилээр нэг  эрүүл мэндийн байгууллагад магадлан итгэмжлэл олголоо.

Магадлан итгэмжлэгдсэн эрүүл мэндийн байгууллагууд:

  1. 1. Хан-уул дүүрэг, Туул тосгоны эрүүл мэндийн төв
  2. 2. Нийслэлийн Энэрэл эмнэлэг
  3. 3. ШШГЕГ-ын харъяа цагдан хорих 461-р ангийн нэгдсэн эмнэлэг
  4. 4. ШШГЕГ-ын харъяа хорих 401 дүгээр ангийн нэгдсэн эмнэлэг
  5. 5. Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төв
  6. 6. Уламжлалт анагаах ухааны элэг судлалын төв
  7. 7. Тунгалаг онги ХХК-ийн Ээлтэй оточ сувилал
  8. 8. Дундговь аймаг, Дэрэн сумын эрүүл мэндийн төв
  9. 9. Дундговь аймаг, Эрдэнэдалай сумын эрүүл мэндийн төв
  10. 10. Хэнтий аймаг, Бор өндөр сум, Хөдөөгийн нэгдсэн эмнэлэг

Дээрх эрүүл мэндийн байгууллагууд Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны “Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам батлах тухай” А/503 дугаар тушаалын 4.3-д тусгагдсан Магадлан итгэмжлэлийн дараах үе шатыг хэрэгжүүлэн ажиллана уу.

Магадлан итгэмжлэлийн зөвлөлийн 26-н удаагийн хурлаар 2022 онд нийт 472 эрүүл мэндийн байгууллага магадлан итгэмжлэгдлээ.