Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв 2022 оны ажлаа дүгнэж, тайлангийн хурлаа хийлээ.

2022/12/28

Тус төв нь 2022 оны ажлын гүйцэтгэлээ дүгнэж, тайлангийн хурлаа зохион байгууллаа.

2022 онд салбарын түвшинд үнэлэгдэхүйц доорхи арга хэмжээнүүдийг амжилттай хэрэгжүүлсэн байна.