Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Шинэ оны анхны удирдлагын шуурхай хурал боллоо.

2023/01/02

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн Удирдлагын ээлжит шуурхай хурал болж 2023 оны албадын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг хэлэлцэн санал солилцож, удирдлагаас үүрэг, чиглэл өглөө.