Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

Шинэ оны анхны удирдлагын шуурхай хурал боллоо.

2023/01/02

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн Удирдлагын ээлжит шуурхай хурал болж 2023 оны албадын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг хэлэлцэн санал солилцож, удирдлагаас үүрэг, чиглэл өглөө.