Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 24 ДЭХ УДААГИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО

2022/12/09

Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх зөвлөлийн ээлжит 24 дэх хурлыг зохион байгууллаа. Хурлаар өрхийн эрүүл мэндийн төв-9, сумын эрүүл мэндийн төв-5, Хувийн хэвшлийн эмнэлэг-3, Нэгдсэн эмнэлэг-1, Төрөлжсөн эмнэлэг-1, Сувилал-2 нийт 21 эрүүл мэндийн байгууллагын асуудлыг хэлэлцэн  4 жилээр гурав, 3 жилээр ес, 2 жилээр долоо, 1 жилээр хоёр  эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжиллээ.

Магадлан итгэмжлэгдсэн эрүүл мэндийн байгууллагууд:

 1. 1. Баянгол дүүрэг, Амин жаргалан өрхийн эрүүл мэндийн төв
 2. 2. Сүхбаатар дүүрэг, Манай эмч өрхийн эрүүл мэндийн төв
 3. 3. Сүхбаатар дүүрэг, Өөдрөг энх өрхийн эрүүл мэндийн төв
 4. 4. Сүхбаатар дүүрэг, Гүн мэдрэмж өрхийн эрүүл мэндийн төв
 5. 5. Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг
 6. 6. Хан-Уул дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг
 7. 7. Говь-Алтай аймаг, Марал-Алтай өрхийн эрүүл мэндийн төв
 8. 8. Говь-Алтай аймаг, Энх-Алтай өрхийн эрүүл мэндийн төв
 9. 9. Говь-Алтай аймаг, Тонхил сумын эрүүл мэндийн төв
 10. 10. Говь-Алтай аймаг, Шарга сумын эрүүл мэндийн төв
 11. 11. Дорнод аймаг, Нью-Эндорфин эмнэлэг
 12. 12. Дорнод аймаг, Итгэл ивээлт эмнэлэг
 13. 13. Дорнод аймаг, Баян-Уул сум дундын эмнэлэг
 14. 14. Дорнод аймаг, Халхгол сум дундын эмнэлэг
 15. 15. Дорнод аймаг, Хилийн цэргийн 0132 ангийн эрүүл мэндийн төв
 16. 16. Орхон аймаг, Эрдэнэт Ачит нар ХХК-ийн Ачит эмнэлэг
 17. 17. Ховд аймаг, Бугат өрхийн эрүүл мэндийн төв
 18. 18. Ховд аймаг, Буянт өрхийн эрүүл мэндийн төв
 19. 19. Ховд аймаг, Жаргалан өрхийн эрүүл мэндийн төв
 20. 20. Төв аймаг, Намдүү ХХК-ийн Задгай цагаан рашаан сувилал
 21. 21. Төв аймаг, Өвөр жанчивлан ХХК-ийн Өвөр жанчивлан рашаан сувилал

Дээрх эрүүл мэндийн байгууллагууд Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны “Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам батлах тухай” А/503 дугаар тушаалын 4.3-д тусгагдсан Магадлан итгэмжлэлийн дараах үе шатыг хэрэгжүүлэн ажиллана уу.